بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۵۸۰۱ – ۵۸۵۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ دی ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۴؛ استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۱ — دی ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۹۱؛ سمنان، استان سمنان، ايران، زندان سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۹۲؛ قزوین، استان قزوین، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مهر ۱۳۹۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ آذر ۱۳۹۲؛ قزوين، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۸۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۸۷؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۰ — آذر ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ مهر ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان شهربانی
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۳ — تیر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ اسفند ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۹۶؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آذر ۱۳۹۵؛ سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان مرکزی سلماس
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ آذر ۱۳۷۵؛ کوی سنجک، عراق
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ آغاجاری، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ سليمانيه، عراق
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ فروردین ۱۳۸۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، میدان ارتش
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۲ — تیر ۱۳۶۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۳؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۹۳؛ کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸؛ پاوه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۴؛ سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ خرداد ۱۳۹۸؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۸۷؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.