بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۵۶۵۱ – ۵۷۰۰ از ۲۶۱۵۸
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اسفند ۱۳۶۲ — فروردین ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۲؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ خرداد ۱۳۶۱؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ تیر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۲ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد، ۱۳۵۹؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳۱ تیر ۱۳۶۹؛ ميانه، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ آبان ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ خرداد ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ دی ۱۳۶۰؛ رامسر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۹۹؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مهر ۱۳۹۱؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۹؛ نجف آباد، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۹۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۹۹؛ زندان قم، قم، استان قم، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ مهر ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۱؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ مهر ۱۳۶۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ مرداد ۱۳۵۹؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۰؛ کنارتخته، کازرون، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۹۴؛ کازرون، استان فارس، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۸ مرداد ۱۳۷۳؛ سوران (ديانا)، عراق
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ دی ۱۳۹۵؛ زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ اسفند ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ آبان ۱۳۶۰؛ آغاجاری، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ بهبهان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.