بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۵۵۱ – ۲۴۶۰۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ همدان، استان همدان، ايران، زندان مرکزی همدان (الوند)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ ساوه، استان مرکزی، ايران، زندان ساوه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ اسلام آباد غرب، استان کرمانشاه، ايران، زندان اسلام آباد غرب
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ همدان، استان همدان، ايران، زندان مرکزی همدان (الوند)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ بابل، استان مازندران، ايران، زندان بابل
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ گرگان، استان گلستان، ايران، زندان مرکزی گرگان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ گرگان، استان گلستان، ايران، زندان مرکزی گرگان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ ايلام، استان ايلام، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ خرداد ۱۳۹۷؛ سراوان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زنگیان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷؛ شیروان، خراسان شمالی، ايران، زندان شیروان
اعدام: حلق آویز؛ ۵ تیر ۱۳۹۷؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: حلق آویز؛ ۶ تیر ۱۳۹۷؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۶ تیر ۱۳۹۷؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۶ تیر ۱۳۹۷؛ قم، استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۷ تیر ۱۳۹۷؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۷ تیر ۱۳۹۷؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۷ تیر ۱۳۹۷؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۷ تیر ۱۳۹۷؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۹ تیر ۱۳۹۷؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۹ تیر ۱۳۹۷؛ سراوان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان سراوان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۹۷؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۹۷؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ تیر ۱۳۹۷؛ باش‌قلعه، وان، ترکيه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ تیر ۱۳۹۷؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ تیر ۱۳۹۷؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ تیر ۱۳۹۷؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران، زندان قائم شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ تیر ۱۳۹۷؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ تیر ۱۳۹۷؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ تیر ۱۳۹۷؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۷؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.