بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۱۰۱ – ۲۴۱۵۰ از ۲۵۶۵۴
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۹۷؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۹۷؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۹۷؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۹۷؛ کازرون، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۷؛ ياسوج، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۷؛ ياسوج، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۷؛ ياسوج، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۷؛ فلاورجان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۹۷؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ بهمن ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی، زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ بهمن ۱۳۹۷؛ زندان طبس، طبس، خراسان جنوبی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۷؛ زندان نور، نور، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۷؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۷؛ زندان مراغه، مراغه، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷؛ زندان نوشهر، نوشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷؛ زندان قوچان، قوچان، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی، اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷؛ زندان ایرانشهر، ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۷؛ زندان شیروان، شیروان، خراسان شمالی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اسفند ۱۳۹۷؛ شیروان، خراسان شمالی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اسفند ۱۳۹۷؛ گرگان، استان گلستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی، زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۹۷؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی بیرجند، بیرجند، خراسان جنوبی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی بیرجند، بیرجند، خراسان جنوبی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی بیرجند، بیرجند، خراسان جنوبی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی، زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷؛ جهرم، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷؛ زندان شیروان، شیروان، خراسان شمالی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ فروردین ۱۳۹۸؛ زندان مراغه، مراغه، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ فروردین ۱۳۹۸؛ زندان مرکزی گرگان، گرگان، استان گلستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۹۸؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۹۸؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۸؛ زندان دستگرد، دستگرد، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸؛ زندان مرکزی، زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸؛ زندان مرکزی، اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸؛ زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ فاروج، خراسان شمالی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ زندان بابل، بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.