بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۹۵۱ – ۱۱۰۰۰ از ۲۵۶۵۴
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۶۵ — ۱۳۶۶؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ دی ۱۳۶۵؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ دی ۱۳۶۵؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۲۶ دی ۱۳۶۵؛ هامبورگ، آلمان
اعدام: تيرباران؛ ۶ بهمن ۱۳۶۵؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۶۵؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ دی ۱۳۶۵ — بهمن ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ دی ۱۳۶۵ — بهمن ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ بهمن ۱۳۶۵؛ زندان بروجن، بروجن، استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۷ اسفند ۱۳۶۵؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۵ — اسفند ۱۳۶۵؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۵؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ اسفند ۱۳۶۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ فروردین ۱۳۶۶؛ استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۶۵ — فروردین ۱۳۶۶؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ زندان شهربانی، باختران، استان باختران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ زندان شهربانی، باختران، استان باختران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ وين، اتريش
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ خرداد ۱۳۶۶؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ خرداد ۱۳۶۶؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۶۶؛ میدان امید، سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۶۶؛ میدان امید، سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۶۶؛ میدان امید، سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۶۶؛ میدان امید، سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۶۶؛ میدان امید، سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۱۷ تیر ۱۳۶۶؛ کراچی، پاکستان
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۱۷ تیر ۱۳۶۶؛ کراچی، پاکستان
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳ مرداد ۱۳۶۶؛ استانبول، ترکيه
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۱۹ مرداد ۱۳۶۶؛ ژنو، سويس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۶؛ ايلام، استان ايلام، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۶۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۶۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۶۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۶۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۶۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۶۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۶۶؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۶۶؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۶۶؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۶۶؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۶۶؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۶۶؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۶۶؛ گرگان، استان مازندران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.