بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۱۴۰۱ – ۲۱۴۵۰ از ۲۷۳۷۵
اعدام: تيرباران؛ آذر ۴، ۱۳۶۰؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۲۳، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ آذر ۱۳۶۰؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ فروردین ۱۳۵۸؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۳۰، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۵، ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۳، ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام:
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ خرداد ۱۳۷۳؛ اربيل، عراق
اعدام: شلیک خودسرانه؛ خرداد ۱۳۸۸ — تیر ۱۳۸۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ مرداد ۱۳۸۹؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ مرداد ۱۳۵۹؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۲۳، ۱۳۶۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۵، ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۱، ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ آذر ۱۳۶۰؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ شهریور ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۲، ۱۳۶۱؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۱ تیر ۱۳۵۸؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مهر ۱۳۹۳؛ زندان مرکزی، قزوین، استان قزوین، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۹۵؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: قتل فراقضایی؛ ۵ شهریور ۱۳۶۵؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۵، ۱۳۶۰؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ شهریور ۶، ۱۳۶۰؛ گچساران، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ مرداد ۱۳۶۲؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۲۲، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۶۰ — آذر ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۳، ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷؛ کوی سنجک، عراق
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۳۰، ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۵؛ سيرجان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ تیر ۱۳۶۳؛ رشت، استان گيلان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.