بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۸۵۰۱ – ۱۸۵۵۰ از ۲۷۳۷۳
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۹ خرداد ۱۳۶۱؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۶ تیر ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ خرداد ۱۳۹۱؛ ياسوج، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ آبان ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ فروردین ۱۳۵۸؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ دی ۱۳۷۹؛ نجف آباد، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ صومعه سرا، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ شهریور ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ دی ۱۳۶۰؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آبان ۱۳۶۳؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۰؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ مريوان، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ آذر ۱۳۶۱؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۲ — آذر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۶؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ خمين، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ طبس، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۹۳؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۱ — مرداد ۱۳۶۱؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ مهر ۱۳۶۰؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ دی ۱۳۶۲؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۲ — شهریور ۱۳۶۲؛ تنکابن، استان مازندران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.