بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۸۴۰۱ – ۱۸۴۵۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ بهمن ۱۳۶۷؛ ملاير، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ملاير، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۹۳؛ کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۶۱؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ آذر ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ آذر ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مهر ۱۳۸۱؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ مهر ۱۳۶۰؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ بهمن ۱۳۷۹؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۹۸؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ نهاوند، استان همدان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳۱ فروردین ۱۳۸۹؛ ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران، دانشگاه آزاد ایرانشهر
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ خرداد ۱۳۹۵؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۸۹؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ دی ۱۳۹۱؛ پاکدشت، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: بمب‌گذاری؛ ۱۹ خرداد ۱۳۷۸؛ منطقه الشعب، بغداد، عراق، منطقه بوب‌الشام
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳ آذر ۱۳۵۹؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ بهمن ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲ آذر ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳ آذر ۱۳۵۹؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۱؛ اهر، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۵۹؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام:
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ دی ۱۳۶۰؛ آغاجاری، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۵۹؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ خرداد ۱۳۹۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ خرداد ۱۳۹۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ دی ۱۳۶۰؛ بهبهان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ دی ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.