بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۳۰۱ – ۱۶۳۵۰ از ۲۶۳۰۹
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ سردشت، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۶۴؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۸؛ قم، استان قم، ايران، زندان قم
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۹؛ سنندج، استان کردستان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۹۲؛ سنندج، استان کردستان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۲ تیر ۱۳۶۸؛ لینکه بانگاسه، پلاک ۵، وين، اتريش
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ شهریور ۱۳۶۰؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۸؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مرداد ۱۳۹۹؛ نقده، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان نقده
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ تیر ۱۳۶۵؛ اشنویه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ خرداد ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ آبان ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۶ آذر ۱۳۶۱؛ مريوان، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ فروردین ۱۳۸۱؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۵ دی ۱۳۹۶؛ سنندج، استان کردستان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۱ فروردین ۱۳۶۳؛ استان کردستان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۷ آبان ۱۳۷۰؛ عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ آبان ۱۳۶۳؛ تکاب، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷؛ کوی سنجک، عراق
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اسفند ۱۳۷۱ — فروردین ۱۳۷۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۷ اسفند ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ تیر ۱۳۶۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۹۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۶۱؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ شهریور ۱۳۶۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ تیر ۱۳۶۹؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۰ آذر ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶؛ رانیه، عراق
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ تیر ۱۳۶۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۷ آبان ۱۳۶۰؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۱ — مهر ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ شهریور ۱۳۷۲؛ آنکارا، ترکيه
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ آذر ۱۳۷۳؛ اربيل، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ ماهشهر، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۲ فروردین ۱۳۷۵؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ آبان ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مهر ۱۳۸۱؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۹۵؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳۱ مرداد ۱۳۷۰؛ سليمانيه، عراق
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ آبان ۱۳۵۹؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.