بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۳۷۵۱ – ۱۳۸۰۰ از ۲۷۳۷۵
اعدام: تيرباران؛ فروردین ۱۳۶۲ — اردیبهشت ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ فروردین ۱۳۶۱ — اردیبهشت ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ خرداد ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی، اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آبان ۱۳۹۳؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ تیر ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ بهمن ۱۳۵۸؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ دی ۱۳۶۶ — بهمن ۱۳۶۶؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آبان ۱۳۹۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ مهر ۱۳۶۰؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ بیرجند، خراسان جنوبی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ خرداد ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۹ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ تیر ۱۳۶۹؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ شهریور ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ تیر ۱۳۶۰؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ تیر ۱۳۶۰؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۱ — آذر ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۰ — فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۶۷؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۱ — مرداد ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ بيروت، لبنان
اعدام: حلق آویز؛ ۸ دی ۱۳۸۱؛ ماهشهر، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ دی ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۵ شهریور ۱۳۵۸؛ خرمشهر، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۵؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ آبان ۱۳۹۹؛ اليگودرز، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.