بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۲۷۰۱ – ۱۲۷۵۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ مرداد ۱۳۵۸؛ استان کرمانشاه، ايران، پاوه
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۵۸
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۵۹؛ استان خوزستان، ايران، آبادان
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، قارنا
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، قارنا
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، قارنا
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مهر ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مهر ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۳؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ استان سمنان، ايران، زندان شاهرود، شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۳؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۸۹؛ استان زنجان، ايران، زنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۹۳؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۹۳؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۸ اسفند ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آبان ۱۳۸۹؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ تیر ۱۳۹۸؛ استان اصفهان، ايران، زندان مرکزی، کاشان
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۷ آذر ۱۳۹۳؛ استان قم، ايران، زندان قم، قم
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۸۹؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ شهریور ۱۳۹۵؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱ بهمن ۱۳۸۷؛ استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مرداد ۱۳۹۱؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۹۲؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۳ خرداد ۱۳۹۵؛ استان مازندران، ايران، رامسر
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۹۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ استان کردستان، ايران، زندان مرکزی، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۸۴؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ شهریور ۱۳۹۲؛ استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۹۵؛ استان مازندران، ايران، زندان ساری، ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ بهمن ۱۳۹۱؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آبان ۱۳۹۰؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۹۰؛ استان سمنان، ايران، زندان سمنان، سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۸۹؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۸۷؛ استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اسفند، ۱۳۸۹؛ استان کرمان، ايران، جيرفت
اعدام: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۸۷؛ استان مازندران، ايران، زندان نوشهر، نوشهر

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.