بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۱۹۰۱ – ۱۱۹۵۰ از ۲۷۳۷۳
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳۰ آذر ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ دی ۱۳۶۰؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۹؛ نجف آباد، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ دی ۱۳۶۲؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۶ دی ۱۳۶۲؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ تیر ۱۳۹۲؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مرداد ۱۳۷۳؛ استادیوم اراک، اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ تیر ۱۳۵۹؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ خرداد ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۳؛ بانه، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ مرداد ۱۳۹۶؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۷۴ — ۱۳۷۵؛ سوران (ديانا)، عراق
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳۱ مرداد ۱۳۶۰؛ استهبان، استان فارس، ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ خرداد ۱۳۶۱ — تیر ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۱؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مرداد ۱۳۸۳؛ نکا، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مهر ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۸۷؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: شلیک خودسرانه؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ تیر ۱۳۵۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۹۶؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ تیر ۱۳۹۲؛ کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۲۹ آذر ۱۳۶۱؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه دیگر قتل خودسرانه؛ ۶ دی ۱۳۸۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲ شهریور ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۳ — ۱۳۷۴؛ سليمانيه، عراق
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۶ بهمن ۱۳۶۱؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ فروردین ۱۳۶۱؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ آبان ۱۳۶۰؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.