بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۶۵۱ – ۱۰۷۰۰ از ۲۶۱۵۸
اعدام: حلق آویز؛ ۹ تیر ۱۳۹۷؛ زندان سراوان، سراوان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱ دی ۱۳۷۷؛ شبستر، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۲؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۰؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی، شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۷۹؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۸۶ — خرداد ۱۳۸۶؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مرداد ۱۳۹۳؛ زندان چابهار، چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مهر ۱۳۶۰؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ خرداد ۱۳۹۴؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ تیر ۱۳۶۰؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ مرداد ۱۳۶۰؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ آذر ۱۳۶۰؛ رفسنجان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ دی ۱۳۶۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۲ فروردین ۱۳۶۲؛ مياندوآب، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۳؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۵۹؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۱؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ لنگرود، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مهر ۱۳۸۲؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ شهریور ۱۳۷۶؛ سليمانيه، عراق
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ دی ۱۳۶۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۰؛ رفسنجان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ مهر ۱۳۶۰؛ ايلام، استان ايلام، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.