بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۴۰۱ – ۱۰۴۵۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: تيرباران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۲؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۰؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، زندان مرکزی، شهر کرد
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۷۹؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۸۶ — خرداد ۱۳۸۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت حيدريه
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مرداد ۱۳۹۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار، چابهار
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۸۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مهر ۱۳۶۰؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۳ خرداد ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۵ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ تیر ۱۳۶۰؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: تيرباران؛ ۴ مرداد ۱۳۶۰؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: تيرباران؛ ۵ آذر ۱۳۶۰؛ استان کرمان، ايران، رفسنجان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ دی ۱۳۶۲؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ فروردین ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، مياندوآب
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۳؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، ايرانشهر
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۵۹؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۱؛ استان زنجان، ايران، زنجان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان گيلان، ايران، لنگرود
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مهر ۱۳۸۲؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ دی ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۰؛ استان کرمان، ايران، رفسنجان
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ مهر ۱۳۶۰؛ استان ايلام، ايران، ايلام
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۹۶؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آذر ۱۳۸۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، مهاباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۱۷ تیر ۱۳۵۹؛ پاريس، فرانسه

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.