بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۹۱۰۱ – ۱۹۱۵۰ از ۲۷۳۷۳
اعدام: حلق آویز؛ ۶ آذر ۱۳۸۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ آذر ۱۳۸۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ آذر ۱۳۸۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ آذر ۱۳۸۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ آذر ۱۳۸۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ آذر ۱۳۸۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آذر ۱۳۸۷؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آذر ۱۳۸۷؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۸۷؛ آستارا، استان گيلان، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ آذر ۱۳۸۷ — دی ۱۳۸۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ آذر ۱۳۸۷؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آذر ۱۳۸۷؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آذر ۱۳۸۷؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آذر ۱۳۸۷؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آذر ۱۳۸۷؛ زندان کازرون، کازرون، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ آذر ۱۳۸۷؛ سمنان، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ آذر ۱۳۸۷؛ استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ آذر ۱۳۸۷؛ استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آذر ۱۳۸۷؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۸۷؛ زندان قم، قم، استان قم، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۸۷؛ زندان قم، قم، استان قم، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۸۷؛ زندان قم، قم، استان قم، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۸۷؛ زندان قم، قم، استان قم، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۸۷؛ زندان قم، قم، استان قم، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ دی ۱۳۸۷؛ زندان ملایر، ملاير، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۸۷؛ زندان زابل، زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۸۷؛ زندان نوشهر، نوشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۸۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۵ دی ۱۳۸۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۵ دی ۱۳۸۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ دی ۱۳۸۷؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ دی ۱۳۸۷؛ زندان مرکزی، اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: نحوه دیگر قتل خودسرانه؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ زندان مرکزی، سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ زندان مرکزی، سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ زندان کازرون، کازرون، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ گوگان، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ استهبان، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ همدان، استان همدان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.