بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۸۵۵۱ – ۱۸۶۰۰ از ۲۷۳۷۵
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۸۶؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۸۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۲۳، ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۸۶؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۸۶؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ خرداد ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ خرداد ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ خرداد ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ خرداد ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ خرداد ۱۳۸۶؛ زندان بجنورد، بجنورد، خراسان شمالی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ خرداد ۱۳۸۶؛ گرگان، استان گلستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ خرداد ۱۳۸۶؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ خرداد ۱۳۸۶؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ تیر ۱۳۸۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۸۶ — تیر ۱۳۸۶؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۸۶ — تیر ۱۳۸۶؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۸۶؛ خميني شهر، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۸۶؛ زندان مرکزی، اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۱۴ تیر ۱۳۸۶؛ تاکستان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۸۶؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۸۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۸۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۸۶؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۶؛ فسا، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۶؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۶؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۶؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۸۶؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۶؛ زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ تیر ۱۳۸۶؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۸۶؛ دليجان، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۸۶؛ دليجان، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۸۶؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۸۶؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.