بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۷۵۱ – ۲۴۸۰۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ استان اردبيل، ايران، اردبيل
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ بهمن ۱۳۶۲؛ استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ فروردین ۱۳۸۹؛ استان مازندران، ايران، بابلسر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ شهریور ۱۳۹۶؛ استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی، اردبيل
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ اسفند ۱۳۹۹؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ دی ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۹۳؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۹ آبان ۱۳۶۷؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، گچساران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۷؛ استان قزوین، ايران، زندان مرکزی، قزوین
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲ آذر ۱۳۹۴؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ آبان ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ مهر ۱۳۶۲؛ استان باختران، ايران، باختران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ تیر ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۳؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان فارس، ايران، مرودشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ خرداد ۱۳۹۴؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مرداد ۱۳۸۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ فروردین ۱۳۸۷؛ استان مازندران، ايران، زندان ساری، ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان سمنان، ايران، زندان سمنان، سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۸ خرداد ۱۳۸۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بجنورد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۹؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۸۹؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۱؛ استان بوشهر، ايران، زندان مرکزی، بوشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ تیر ۱۳۸۱؛ استان البرز، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ فروردین ۱۳۸۳؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۶ خرداد ۱۳۹۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ تیر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ آبان ۱۳۶۶؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان قم، ايران، زندان قم، قم

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.