بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۸۱۰۱ – ۱۸۱۵۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۹۰؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۳؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۹۴؛ لار، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ آذر ۱۳۹۲؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۸ آبان ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مرداد ۱۳۸۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ بهمن، ۱۳۸۹؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۸۷؛ درود، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۸۵؛ رفسنجان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ مهر ۱۳۷۱؛ پنجوين، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ مهر ۱۳۷۱؛ پنجوين، عراق
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: تيرباران؛ ۴ شهریور ۱۳۶۰؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ شهریور ۱۳۶۰؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۱ — مهر ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ شهریور ۱۳۶۴؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۰ — آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۳؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: حلق آویز؛ ۵ مهر ۱۳۹۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۵ مهر ۱۳۹۱؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۵ مهر ۱۳۹۱؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)
اعدام: تيرباران؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۵۹؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران، سه راهی بایزید
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ دی ۱۳۸۹؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۳؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۹۴؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۹۶؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ مرداد ۱۳۶۲؛ اسلام آباد غرب، استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۹ تیر ۱۳۷۴؛ بغداد، عراق
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳ آبان ۱۳۶۷؛ گرگان، استان مازندران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.