بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۳۰۱ – ۱۵۳۵۰ از ۲۵۷۱۷
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بهشهر
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، کردکوی
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ فروردین ۱۳۹۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۱ — تیر ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۱ — آذر ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ دی ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، مسجد سليمان
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۰ — تیر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مهر ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ دی ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، مسجد سليمان
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ اسفند ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، مسجد سليمان
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ شهریور ۱۳۶۳؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۳۶۳ — مهر ۱۳۶۳؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ مرداد ۱۳۹۴؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ مرداد ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۷ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ فروردین ۱۳۷۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ آبان ۱۳۶۴؛ استان باختران، ايران، زندان دیزل آباد، باختران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ بيروت، لبنان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مهر ۱۳۹۳؛ استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آبان ۱۳۹۵؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۸؛ استان لرستان، ايران، اليگودرز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آذر ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ آبان ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مرداد ۱۳۵۸؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۹۲؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ دی ۱۳۹۵؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۸ مرداد ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، شيروان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.