بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۴۹۰۱ – ۱۴۹۵۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ آبان ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ تیر ۱۳۶۳؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۴ تیر ۱۳۶۰؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۴ تیر ۱۳۹۳؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، صومعه سرا
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۴ تیر ۱۳۵۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۳؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: تيرباران؛ ۲ آبان ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آذر ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ استان ايلام، ايران، زندان مرکزی، ايلام
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ تیر ۱۳۸۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آبان ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زابل
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مهر ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۶۹؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۶ خرداد ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ خرداد ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۳؛ استان تهران، ايران، زندان قزل حصار، تهران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان باختران، ايران، اسلام آباد غرب
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ آذر ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان دریا، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ خرداد ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ بهمن ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، بناب
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ آذر ۱۳۶۱؛ استان خوزستان، ايران، آبادان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۵۹؛ استان باختران، ايران، سر پل ذهاب
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، نهاوند
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ دی ۱۳۵۸؛ استان زنجان، ايران، قزوين

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.