بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۶۷۵۱ – ۶۸۰۰ از ۲۵۶۵۴
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ آبان ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ دی ۱۳۷۹؛ اليگودرز، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۲
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۶۳؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۷ آبان ۱۳۹۸؛ ماهشهر، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ مرداد ۱۳۶۲؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ بهبهان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ خرداد ۱۳۶۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ مرداد ۱۳۶۰؛ بهبهان، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ آذر ۱۳۶۰؛ استان باختران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ بهمن ۱۳۹۵؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ شهریور ۱۳۹۶؛ شيروان، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مهر ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ دی ۱۳۶۵؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ فروردین ۱۳۶۲ — اردیبهشت ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰؛ نوشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ خرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مرداد ۱۳۹۷؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ خرداد ۱۳۵۸؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۷؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳ مرداد ۱۳۷۳؛ بغداد، عراق
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ تیر ۱۳۹۶؛ زندان چابهار، چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اردیبهشت ۱۳۷۶ — خرداد ۱۳۷۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ دی ۱۳۹۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۹۴؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۸۷؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۸۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۸۷؛ زندان قم، قم، استان قم، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۶ — ۱۳۸۷؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۳؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ تیر ۱۳۶۲ — مرداد ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ تیر ۱۳۵۹؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ زندان دزفول، دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۵ آبان ۱۳۹۸؛ خرمشهر، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۱ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.