بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ساسان دانش

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵
محل: تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص
اتهامات: ارتداد; پندار و/يا گفتار ضدانقلابی

ملاحظات

اطلاعات درباره آقای ساسان دانش (با نام مستعار حسن ابراهیم زاده) از طریق فرم الکترونیکی توسط یکی از همبندان سابق او به امید فرستاده شده است. وی متولد شهر بابل (استان مازندران) بود و دارای برادر و خواهر تحصیل کرده بود. پس از خدمت سربازی نزد برادرش به شیکاگو رفت و در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی فعال با سازمانهای چپ آشنا شد. در سال ١٣۵٧به ایران بازگشت و در سازمان وحدت کمونیستی مشغول فعالیت سیاسی شد.

سازمان وحدت کمونیستی در آذر ماه سال ١٣۵٧ توسط عده‌ای از فعالین کمونیست، به خصوص دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل کرده و به ایران بازگشته بودند، و همچنین تعدادی از فعالین داخل ایران تشکیل گردید. سابقه فعالین این گروه به "اتحاد کمونیستی" اواخر دهه ١٣۴٠ خارج از کشور می‌رسد. اعضای این سازمان خود را چپ می‌دانستند و با استالینیم و مائوئیسم مخالفت و از "مبارزه سیاسی- نظامی برای تدارک و انجام انقلاب سوسیالیستی" حمایت می‌کردند. یکی از فعالیتهای این سازمان نقد مواضع سیاسی و ایدئولوژیکی سازمانهای موجود در ایران در ارگان سازمان، نشریه "رهایی"، بود. سازمان وحدت کمونیستی بعد از ٣٠ خرداد ١٣۶٠ دچار بحران گردید و انشعاباتی در آن صورت گرفت و همچنین مورد ضربه رژیم قرار گرفت. بقایای سازمان در خارج از کشور تا سال ١٣۶۵ با انتشار نشریات "اندیشه رهایی" و "بولتن اخبارایران" به فعالیت خود ادامه داد.

دستگیری و بازداشت

طبق اطلاعات موجود، آقای دانش روز ١١ اردیبهشت ١٣۶٠ در تهران همراه چند اعلامیه که در تظاهرات دریافت کرده بود و در حال که بازگشت از تظاهرات به خانه دستگیر شد و سپس در زندان اوین حبس شد. در زندان وی را به نام مستعارش (حسن ابراهیم زاده) می‌شناختند و زندانیان عمو حسن صدایش می‌کردند.

دادگاه

طبق گفته همبندش، آقای دانش چند بار در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای محاکمه شد و در نهایت به دو سال زندان محکوم شد. سپس او به زندان گوهر دشت منتقل شد و دو سال در سلول انفرادی به سر برد. در سال ١٣۶۵ او دوباره به دادگاه فرستاده شد. این دادگاه تنها ده دقیقه طول کشید.

اتهامات

اتهام آقای دانش دفاع از مارکسیسم و ارتداد گزارش شده است.

مدارک و شواهد

جز اینکه او را همراه چند اعلامیه دستگیر کرده بودند و وی از مارکسیسم دفاع می‌کرد، اطلاع دیگری درباره مدارک علیه وی در دست نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

آقای ساسان دانش در سال ١٣۶۵ در زندان اوین اعدام شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید