بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

هوشنگ سلیمی تهرانی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۴ مهر ۱۳۵۸
محل: تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: همکاری با ساواک، پليس سياسی

ملاحظات

خبر اعدام سرهنگ سلیمی تهرانی در روزنامه های کیهان (۱۴ مهر ۱۳۵۸)، انقلاب اسلامی (۱۵ مهر ۱۳۵۸) و جمهوری اسلامی (۱۴ مهر ۱۳۵۸) چاپ شد. اطلاعات تکمیلی در این مورد از روزنامه ی کیهان مورخ ۱۱ و ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸ به دست آمده است.

سرهنگ سلیمی تهرانی در زمان رژیم پهلوی رییس اداره ی اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در استان های آذربایجان شرقی و اردبیل و شهرهای بوشهر و اهواز بود (کیهان، ۱۱ مهر ۱۳۵۸).

دستگیری و بازداشت

در مورد نحوه ی دستگیری و شرایط بازداشت متهم اطلاعاتی در دست نیست.

دادگاه

روزنامه ی کیهان مورخ ۱۱ مهرماه ۱۳۵۸ خبر از شروع محاکمه ی سرهنگ سلیمی و ۱۱ تن دیگر در دادگاه انقلاب اسلامی تبریز داده است. این محاکمه تا ۱۳ مهرماه ادامه داشته و ۶ جلسه به طول انجامیده است. به نظر می رسد صرفا جلسه ی اول دادگاه به سرهنگ سلیمی اختصاص داشته است (کیهان ۱۱ مهر ۱۳۵۸).

اتهامات

مطابق گزارش کیهان، سرهنگ سلیمی متهم بود به «محاربه با خدا، رسول خدا و نایب امام، شکنجه، کشتار و دستگیری مجاهدین، ورود غیرقانونی به منازل مردم، صدور دستور سرکوبی داشجویان مبارز دانشگاه، حیف و میل بیت المال و ایجاد اختناق». (کیهان، ۱۱ مهر ۱۳۵۸)

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد دادستانی علیه متهم اطلاعات در دست نیست.

دفاعیات

از دفاعیات سرهنگ سلیمی اطلاعاتی در دست نیست. در سراسر گزارش روزنامه ها هیچ اشاره یا به حضور وکیل مدافع نشده است و مشخص نیست آیا سرهنگ سلیمی به سایر تضمینات دادرسی منصفانه و دفاع موثر مانند امکان احضار شهود به نفع خود و یا سوال از شهود دادستانی را داشته است یا خیر.

حکم

دادگاه انقلاب اسلامی تبریز سرهنگ سلیمی را در مورد اتهامات وارده گناهکار شناخته و وی را «محارب با خدا و مفسد فی الارض» اعلام کرده و به مرگ محکوم کرد. این حکم کمتر از دو ساعت بعد بین ساعت ۱ تا ۱:3۰ بامداد روز ۱۳ مهرماه در محوطه ی زندان تبریز اجرا شد (کیهان و جمهوری اسلامی، ۱۴ مهر ۱۳۵۸، انقلاب اسلامی، ۱۵ مهر ۱۳۵۸).

تصحیح و یا تکمیل کنید