بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

حمیدرضا مالکی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳ شهریور ۱۳۶۰
محل: استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: جرم ضد انقلاب نامشخص

ملاحظات

 

<h2>

 

 ملاحظات

 

</h2>

 

<p>

 خبر اعدام آقای حمیدرضا مالکی چریکهای فدائی خلق (اشرف دهقانی) در ضمیمۀ شمارۀ ۲٦۱ نشریۀ مجاهد، چاپ سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱٥ شهریور ۱۳٦٤ به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروه‌های سیاسی مخالف رژیم بوده‌اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳٦٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.

</p>

 

<p>

در سال ۱۳٤۹ چریکهای فدائی خلق، متأثر از انقلاب کوبا و جنبش چریکی آمریکای لاتین، با ایدئولوژی مارکسیسم - لنینیسم و با اعتقاد به مبارزه مسلحانه شهری، از ادغام دو گروه چریکی مخالف رژیم شاه به وجود آمد. این سازمان پس ازپیروزی انقلاب اسلامی به نفی مشی چریکی پرداخت و بر سر حمایت یا عدم حمایت از جمهوری اسلامی و شوروی، منشعب شد. تعدادی از اعضای سابق سازمان فدائیان خلق که به مبارزه چریکی پایبند ماندند، گروه مستقل چریکهای فدائی خلق (شاخه اشرف دهقانی) را تشکیل دادند.

</p>

 

<h3>

 دستگیری و بازداشت

</h3>

<p>

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت آقای مالکی در دست نیست.

</p>

<h3>

دادگاه

</h3>

<p>

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

</p>

<h4>

اتهامات

</h4>

<p>

از اتهامات آقای مالکی  اطلاعی در دست نیست.

</p>

<h4>

مدارک و شواهد

</h4>

<p>

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای مالکی  نیست.

</p>

<h4>

دفاعیات

</h4>

<p>

از دفاعیات آقای مالکی  اطلاعی در دست نیست.

</p>

<h4>

حکم

</h4>

<p>

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست.

</p>

 

<p>

تصحیح و یا تکمیل کنید