بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

حمید زارعی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: نامعلوم
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۵ آبان ۱۳۶۰
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: جرم ضد انقلاب نامشخص

ملاحظات

 

<h2>

 

 ملاحظات

 

</h2>

 

<p>

 خبر اعدام آقای  حمید زارعی در ضمیمۀ شمارۀ ۲٦۱ نشریۀ مجاهد، چاپ سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱٥ شهریور ۱۳٦٤ به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروه‌های سیاسی مخالف رژیم بوده‌اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳٦٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.

</p>

 

 

 

<h3>

 دستگیری و بازداشت

</h3>

<p>

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت آقای زارعی  در دست نیست.

</p>

<h3>

دادگاه

</h3>

<p>

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

</p>

<h4>

اتهامات

</h4>

<p>

از اتهامات آقای زارعی اطلاعی در دست نیست.

</p>

<h4>

مدارک و شواهد

</h4>

<p>

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای زارعی نیست.

</p>

<h4>

دفاعیات

</h4>

<p>

از دفاعیات آقای زارعی اطلاعی در دست نیست.

</p>

<h4>

حکم

</h4>

<p>

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست.

</p>

تصحیح و یا تکمیل کنید