بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

شیرین خرسند

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: نامعلوم
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

اطلاعات مروبط به خانم شیرین خرسند توسط همبند سابق او، که در سال ١٣٦١ در بند ٢٤٠ بالای زندان اوین با خانم خرسند همبند بود، از راه فرم الکترونیکی، به بیناد برومند فرستاده شده است. او می‌نویسد: «ازشیرین نگاه مهربانش به یادم مانده است.» خانم خرسند وابسته به سازمان مجاهدین خلق بود.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست. او در سال ١٣٦٠ یا ٦١ دستگیر شده بود. به نوشته همبندش: «وقتی شیرین به بند ما آمد، هر دو پایش در اثرکابل ورم کرده و باندپیچی بود.»

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست. در زمانی که فرستنده فرم با خانم خرسند همبند بود، او هنوز محاکمه نشده بود.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه خانم خرسند اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست. او از حق داشتن وکیل مدافع محروم بود.

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. خانم شیرین خرسند بین ١٣٦١ و ٦٣ در تهران اعدام شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید