بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمود سمغانیان

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰
محل: مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران

ملاحظات

اطلاعات در باره آقای محمود سمغانیان از یادنامه در كتاب "شهیدان ما در راه آزادى، در راه سوسیالیسم" از انتشارات راه كارگر تهیه شده است. وی متولد مشهد، دارای دیپلم متوسطه و کارگر کارخانه قند شیرین مشهد بود. او از هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق بود که با اعلام موجودیت سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) به این سازمان پیوست. در شوراى كارخانه قند بسیار فعال بود و با انحلال این شورا از كارخانه نیز اخراج شد.

"راه کارگر" یا "سازمان کارگران انقلابی ایران" در تیرماه ١٣٥٨ اعلام موجودیت کرد. این سازمان از افرادی از گروه های مختلف چپ گرا تشکیل شد که مشی چریکی را رد کرده و طرفدار مبارزه سیاسی بودند و خود را مارکسیست ـ لنینیست، طرفدار انقلاب سوسیالیستی و حاکمیت طبقه کارگر معرفی می‌کردند. تفاوت آنها با حزب توده (حزب کمونیست طرفدارشوروی) بر سر مخالفت با جمهوری اسلامی و رهبری خمینی بود.

دستگیری و بازداشت

آقای محمود سمغانیان در مرداد ١٣٦٠ توسط گشتی های پاسدار در خیابان دستگیر شد. محل نگهداری او ابتدا زندان شهربانى مشهد و سپس زندان سپاه بوده است. این یادنامه به نقل از یکی از همبندان وی می نویسد: "چند هفته او را با چشمان بسته نگهداشتند، بارها شكنجه‌اش كردند و ساعت ها با دستبند آویزانش نمودند. براى آخرین بار هشت ساعت تمام او را به بازجویى بردند و شكنجه كردند".

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه آقای محمود سمغانیان اطلاعی در دست نیست.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

به نوشته یادنامه مذکور، پس از دستگیری، در بازرسی از خانه اش بیست شماره از آخرین نشریه راه کارگر یافته شده بود.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. آقای محمود سمغانیان اواخر تابستان ١٣٦٠ در مشهد تیرباران شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید