بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمد شفیع والى

درباره

سن: ۳۲
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰
محل: ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران

ملاحظات

اطلاعات در باره آقای محمد شفیع والی از یادنامه در كتاب "شهیدان ما در راه آزادى، در راه سوسیالیسم" از انتشارات راه كارگر گرفته شده است. او همافر نیروی هوائی بود و قبل از انقلاب با سازمان چریك‌های فدایی خلق در ارتباط بود و در سال ١٣٥٥ ارتباطش با این تشکیلات قطع شد. او یکی از سازمان دهندگان اصلی جنگ با گارد سلطنتی درشب ٢١ بهمن ١٣٥٧ (شب سقوط رژیم سلطنتی) بود. پس از انقلاب به سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) پیوست وبا همافر حسن طباطبائی (که همراه او اعدام شد) نشریه "اتحاد پرسنل متعهد ارتش" به راه انداخت.

"راه کارگر" یا "سازمان کارگران انقلابی ایران" در تیرماه ١٣٥٨ اعلام موجودیت کرد. این سازمان از افرادی از گروه های مختلف چپ گرا تشکیل شد که مشی چریکی را رد کرده و طرفدار مبارزه سیاسی بودند و خود را مارکسیست ـ لنینیست، طرفدار انقلاب سوسیالیستی و حاکمیت طبقه کارگر معرفی می‌کردند. تفاوت آنها با حزب توده (حزب کمونیست طرفدارشوروی) بر سر مخالفت با جمهوری اسلامی و رهبری خمینی بود.

دستگیری و بازداشت

آقای محمد شفیع والی در مهرماه ١٣٦٠ بر سر قراری که داشت به همراه یک همافر دیگر(حسن طباطبائی) در خیابان دستگیرشد.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه آقای محمد شفیع والی اطلاعی در دست نیست. به نوشته این یادنامه، وی در زمان دستگیری بسته های اعلامیه و نشریات سازمانی را حمل می کرد.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

احتمال می رود مدرک علیه متهم بسته های اعلامیه و نشریات سازمانی بود که هنگام بازداشت در دست داشت.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. به نوشته یادنامه مذکور، آقای محمد شفیع والی در سال ١٣٦٠ بدون اینکه نام کاملش را فاش کند تیرباران شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید