بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

مسعود صمدی گودرزی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

محل: ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

خبر اعدام آقای مسعود صمدی گودرزی فرزند محمد و ٢٢ نفر دیگر، سه شنبه ١٦ تیر ماه ١٣٦٠ روزنامه کیهان و هم چنین در روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسید. متن اطلاعیه در رابطه با اعدام، هویت و اتهامات این افراد از سوی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز در اختیار واحد مرکزی قرار گرفت. خبر اعدام صمدی گودرزی در نشریه پیکار (ارگان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، شماره ١٢٢ مورخ دوشنبه ٢٠ مهر ماه ١٣٦٠) نیز آمده است. همچنین وی یکی از ٤۳٠ نفریست که نامشان در لیستی «شهدای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر» در سایت اینترنتی اندیشه پیکار منتشر شده است. این فهرست شامل اسامی ٤٠٠ عضو این سازمان است که پس از انقلاب ۱۳٥۷ اعدام شده‌اند. آقای صمدی گودرزی از اعضای «هسته سرخ» هوادار سازمان پیکار در کاشان (استان اصفهان) بود.

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سال ۱۳٥۷ از اعضای مارکسیست ـ لنینیست منشعب از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. نفی مشی چریکی و نفی مشی حزب توده از اصول این تشکیلات بود. سازمان پیکار شوروی را «سوسیال امپریالیست» و چین را منحرف از اصول مارکسیسم - لنینیسم می‌دانست و با تمامی جناحهای رژیم جمهوری اسلامی مخالف بود. این سازمان با پیوستن بخش بزرگی از گروه‌های دیگر موسوم به «خط سه» به بزرگترین تشکیلات این جریان مبدل گشت. در سال ۱۳٦۰ سازمان پیکار دچار انشعابات درونی شد که با موج سرکوب گروه‌های مخالف رژیم همزمان بود. ضربات ناشی از این سرکوبها و انشعابات منجر به تلاشی تشکیلات و پراکندگی هواداران آن گردید به طوری که دیگر نتوانست به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

دستگیری و بازداشت

آقای صمدی گودرزی در اواخر خرداد ١٣٦٠ دستگیر شد. ولی اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

در متن اطلاعیه دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، اتهامات عنوان شده علیه آقای صمدی گودرزی «اقدام علیه جمهوری اسلامی و سوابق متعدد در اخلال و فعالیت‌های منافقانه علیه اسلام و مسلمین و ارتداد» اعلام گردید.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

به رای دادگاه انقلاب اسلامی کاشان آقای صمدی گودرزی، «باغی مفسد و محارب با خدا» شناخته شد و به اعدام محکوم گردید. او یکشنبه ١٤ تیر ماه ٦٠ در محوطه زندان اوین در تهران اعدام شد. به رای دادگاه انقلاب مرکز این فرد «مرتد بوده و دفن وی در گورستان مسلمین حرام می‌باشد. بدون انجام غسل و کفن در گورستان غیرمسلمین به خاک» سپرده شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید