بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمود صمدی

درباره

سن: ۲۵
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳ بهمن ۱۳۵۹
محل: ماهشهر، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: پندار و/يا گفتار ضدانقلابی

ملاحظات

خبر اعدام آقای محمود صمدی همراه با یک تن دیگر در نشریه پیکار (شماره ٩٥، دوشنبه ٤ اسفند ١٣٥٩ و شماره ٩٧، دوشنبه ١٨ اسفند ١٣٥٩) نیز آورده شده است. آقای صمدی یکی از ٤۳٠ نفریست که نامشان در لیست «شهدای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر» در سایت اینترنتی اندیشه پیکار منتشر شده است. این فهرست، اسامی اعضای سازمان پیکار را در برمی‌گیرد که پس از انقلاب ۱۳٥۷ بیش از ٤٠٠ نفرشان اعدام شده‌اند. خبر این اعدام در کتاب «از آرمانی که می‌جوشد» از انتشاران هواداران سابق سازمان پیکار، شهریور ١٣٦٤، نیز آمده است.

آقای صمدی در سال ١٣٣٤ در آبادان متولد شد. او دانشجوی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران بود. وی از اولین مسئولان دانشجویان مبارز و یکی از بنیانگزاران سازمان دانشجویان و دانش آموزان پیکار بود. همچنین آقای صمدی مسئولیت این تشکیلات را در آبادان به عهده داشت.

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سال ۱۳٥۷ از اعضای مارکسیست ـ لنینیست منشعب از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. نفی مشی چریکی و نفی مشی حزب توده از اصول این تشکیلات بود. سازمان پیکار شوروی را «سوسیال امپریالیست» و چین را منحرف از اصول مارکسیسم - لنینیسم می‌دانست و با تمامی جناحهای رژیم جمهوری اسلامی مخالف بود. این سازمان با پیوستن بخش بزرگی از گروه‌های دیگر موسوم به «خط سه» به بزرگترین تشکیلات این جریان مبدل گشت. در سال ۱۳٦۰ سازمان پیکار دچار انشعابات درونی شد که با موج سرکوب گروه‌های مخالف رژیم همزمان بود. ضربات ناشی از این سرکوبها و انشعابات منجر به تلاشی تشکیلات و پراکندگی هواداران آن گردید به طوری که دیگر نتوانست به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

دستگیری و بازداشت

بنا به گزارش نشریه پیکار، آقای صمدی در تاریخ ٣ دی ماه ١٣٥٩، ٣٧ روز قبل از اعدام در شهر ماهشهر دستگیر شد. در گواهی پزشکی آمده است که آثار شکنجه بر بدن وی قابل رویت بود.

دادگاه

آقای صمدی در دادگاه ماهشهر محاکمه شد. ولی اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

اتهامات آقای صمدی، بنا به گزارش پیکار «تبلیغ علیه جنگ ایران و عراق» و «سازماندهی جنبش آوارگان جنگ» بوده است.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

آقای محمود صمدی در ١٣ بهمن ماه ١٣٥٩ در ماهشهر تیرباران شد. پیکر وی در بهشت آباد اهواز به خاک سپرده شده است.

تصحیح و یا تکمیل کنید