بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

فرامرز میربها

درباره

سن: ۲۹
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۹ بهمن ۱۳۶۰
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

اطلاعات در باره آقای فرامرزمیربها ازیادنامه در كتاب "شهیدان ما در راه آزادى" از انتشارات راه كارگر تهیه شده است. وی متولد زنجان، مهندس از دانشکده علم و صنعت تهران بود و در سال ١٣٥٨ به سازمان کارگران انقلابی ایران - راه کارگر پیوست.

"راه کارگر" یا "سازمان کارگران انقلابی ایران" در تیرماه ١٣٥٨ اعلام موجودیت کرد. این سازمان از افرادی از گروه های مختلف چپ گرا تشکیل شد که مشی چریکی را رد کرده و طرفدار مبارزه سیاسی بودند و خود را مارکسیست ـ لنینیست، طرفدار انقلاب سوسیالیستی و حاکمیت طبقه کارگر معرفی می‌کردند. تفاوت آنها با حزب توده (حزب کمونیست طرفدارشوروی) بر سر مخالفت با جمهوری اسلامی و رهبری خمینی بود.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست. به نوشته این یادنامه، آقای فرامرز میربها در شهریور ١٣٦٠ توسط اعضای انجمن اسلامی دانشکده شناسائی و پس از دستگیری به کمیته مشترک ـ بند ٣٠٠٠ زندان اوین منتقل شد. در مدت چند ماهى كه تا زمان اعدام در زندان بود، هیچکس خبری از او نداشت.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه آقای فرامرز میربها اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. بر اساس یادنامه مذکور، آقای فرامرز میربها روز ٩ بهمن ١٣٦٠ در زندان اوین تیرباران شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید