بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

بهروز صلاحی دیسفانی

درباره

سن: ۳۰
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۵ مرداد ۱۳۶۷
محل: اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: محاربه با خدا، رسول خدا و نايب امام زمان
سن در زمان ارتکاب جرم: ۳۰

ملاحظات

اطلاعات درباره آقای بهروز صلاحی دیسفانی از طریق فرم ارسالی به سایت بنیاد برومند توسط فردی آشنا با ایشان گردآوری شده است. بنابراین اطلاعات، وی مجرد، لیسانسیه و دبیر دبیرستان بود. نام او همچنین در میان فهرست منتشر شده از سوی سازمان کومله نیز آمده است. بنابراین فهرست، آقای بهروز صلاحی دیسفانی متولد ۱۳۳۱ در گناباد بوده و هوادار سازمان اتحاد مبارزان کمونست بود.

سازمان سهند یا "اتحاد مبارزان کمونیست" پس از انقلاب اسلامی بهمن ١٣۵٧ تاسیس گردید و ابتدا بیشتر به فعالیت تئوریک می‌پرداخت.  پس از طرح برنامه "حزب کمونیست ایران" توسط سهند در سال ۱٣۶۱، این سازمان در تابستان ١٣۶٢ با سازمان کومله و با باقیماندگان دیگر سازمانهای کمونیستی، از جمله پیکار، رزمندگان، و تعدادی فدائیان خلق، حزب کمونیست ایران تاسیس کرد. این حزب بعدها دچار انشعابات گوناگون شد.

دستگیری و بازداشت

از جزئیات دستگیری و بازداشت آقای بهروز صلاحی دیسفانی اطلاعی در دست نیست. بنابر فهرست منتشره توسط سازمان کومله، وی در تابستان سال ۱۳۶۰ دستگیر شده است.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.    

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه متهم اطلاعی در دست نیست.  

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات این متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. بنابر اطلاعات ارسالی برای بنیاد برومند، آقای بهروز صلاحی دیسفانی به اعدام محکوم شده و در اسفند سال ۱۳۶۱ در میدان شهدای مشهد حلق‌آویز شده است. فهرست سازمان کومله تاریخ دقیق این اعدام را اول اسفند ۱۳۶۱ اعلام کرده است.   

تصحیح و یا تکمیل کنید