بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

باباخان ولی‌پور

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۶ اسفند ۱۳۹۳
محل: خرم آباد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: جرايم اقتصادی

ملاحظات

خبراعدام آقای باباخان ولی‌پور در سایت‌های واحد مرکزی خبر و ایلنا مورخ ۶ اسفند ۱۳۹۳ منتشر شد. اطلاعات تکمیلی از سایت‌های کیهان (۴ شهریور ۱۳۸۷)، دادگستری استان لرستان (۱۹ مهر ۱۳۸۸)، و خبرگزاری فارس (۲۸ فروردین ۱۳۸۹ و ۱۹ مهر ۱۳۸۸ ) به دست آمده است.

دستگیری و بازداشت

به نوشته ایلنا و به نقل از دادستان عمومی شهرستان خرم‌آباد آقای ولی‌پور در سال ۱۳۸۵ دستگیرشد. اطلاع بیشتری در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت وی در دست نیست.

دادگاه

این پرونده در شعبه ۱۰۲ دادگاه خرم‌آباد مورد رسیدگی قرار گرفت و حكم در مهر ۱۳۸۹ صادرشد. بر مبنای گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از ‌روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دادگستری كل استان لرستان، با اعتراض وکلای‌آقای ولی‌پور، این حکم به شعبه اول دیوان عالی كشور ارسال و پس از بررسی و با درنظر گرفتن صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های تجدیدنظر استان، به مركز استان اعاده شد. با توجه به اینکه اعتراض متهم و وکلای ایشان با هیچ یک ازشقوق چهار گانه ماده ۲۴۰* قانون آئین دادرسی کیفری انطباق نداشته، شعبه دهم تجدیدنظر به استناد ماده ۲۵۰ ** قانون آیین دادرسی کیفری، حکم را به صورت قطعی تایید کرد.  اطلاع بیشتری درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

اتهامات آقای ولی‌پوربر مبنای خبر دادگستری استان لرستان «کلاهبرداری، وصول وجوه کلان ازاشخاص حقیقی تحت عنوان مضاربه منجر به فساد و حیف و میل اموال مردم، تحصیل مال از طریق نامشروع» بوده است. به نوشته روزنامه کیهان آقای ولی‌پور و همدستانش تحت عنوان فروش خودرو مبادرت به دریافت پول از مردم می‌کردند و خودروها را تحویل نمی‌دادند.

مدارک و شواهد

مدارک ارائه شده علیه آقای ولی‌پور و همدستانش، به نوشته روزنامه کیهان و به نقل از رئیس روابط عمومی دادگستری لرستان، تعداد ۱۳۲۳ نفر شاکی بودند که مبلغ ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از آنها طلب داشتند.

دفاعیات

از دفاعیات آقای ولی‌پوراطلاعی در دست نیست.

حکم

دادگاه آقای باباخان ولی‌پور را به اعدام محکوم کرد و حکم به تایید دیوان عالی کشور رسید. وی در ششم اسفند ۱۳۹۳ در زندان خرم‌آباد به دارآویخته شد.

---------------------------------

*ماده ۲۴۰ - جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است : 

الف - ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه يا فقدان شرايط قانونی شهادت در شهود و يادروغ بودن شهادت آنها .

 ب - ادعای مخالف بودن رای با قانون.

 ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلايل ابرازی. 

د - ادعای عدم صلاحیت قاضی يا دادگاه صادركننده رای. 

تبصره - اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكی از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات ديگر مرجع تجديدنظر می تواند به آن جهت هم رسيدگی نمايد . 

*ماده ۲۵۰ - اگر رای تجديدنظر خواسته از نظر احتساب محكوم به يا خسارت يا تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون يا نقايصی نظير آنها متضمن اشتباهی باشد كه به اساس رای لطمه وارد نسازد مرجع تجديد نظر كه در مقام تجديدنظر رسيدگی می نمايد ضمن تاييد رای آن را تصحيح خواهد نمود . 

تصحیح و یا تکمیل کنید