بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

حسن ولی پور

درباره

ملیت: ايران
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۷ تیر ۱۳۶۰
محل: شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: شرکت در تظاهرات مسلحانه; نگهداری اسلحه; آشوب و اغتشاش; محاربه با خدا، رسول خدا و نايب امام زمان

ملاحظات

خبر اعدام آقای حسن ولی پور فرزند حکم و یک تن دیگر، پنج شنبه ١٨ تیر ماه ١٣٦٠ در روزنامه کیهان به چاپ رسید.

آقای حسن ولی پور یکی از ۴۳٠ نفریست که نامشان در لیست "شهدای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر" در سایت اینترنتی اندیشه پیکار منتشر شده است. این لیستیست از اسامی اعضاء سازمان که پس از انقلاب ۱۳۵۷ جان سپرده اند. بیش از ۴٠٠ نفر از افرادی که نامشان در این فهرست ذکر شده اعدام شده اند.

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سال ۱۳۵۷ از اعضای مارکسیست ـ لنینیست منشعب از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. نفی مشی چریکی و نفی مشی حزب توده از اصول این تشکیلات بود. سازمان پیکار شوروی را "سوسیال امپریالیست" و چین را منحرف از اصول مارکسیسم - لنینیسم می‌دانست و با تمامی جناحهای رژیم جمهوری اسلامی مخالف بود. این سازمان با پیوستن بخش بزرگی از گروههای دیگر موسوم به "خط سه" به بزرگترین تشکیلات این جریان مبدل گشت. در سال ۱۳۶۰ سازمان پیکار دچار انشعابات درونی شد که همزمان بود با موج سرکوب گروههای مخالف رژیم. ضربات ناشی از این سرکوبها و انشعابات منجر به تلاشی تشکیلات و پراکندگی هواداران آن گردید. بطوریکه دیگر نتوانست به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

دادگاه انقلاب اسلامی شیراز، اتهامات عنوان شده علیه آقای حسن ولی‌پور "شرکت در درگیریهای گروه مائوئیستی پیکار، پرتاب چهار عدد کوکتل مولوتف به طرف مردم و در حالیکه فرار می کرد، دستگیری با سه عدد کوکتل مولوتف دیگر" اعلام کرد.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

بنابرگزارش روزنامه کیهان آقای ولی‌پور با "سه عدد کوکتل مولوتف" دستگیر شد.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

به حکم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز آقای حسن ولی پور "باغی و محارب با خدا و رسول" شناخته و به اعدام محکوم گردید. حکم صادره چهارشنبه ١٧ تیر ماه ١٣٦٠ در شیراز به اجرا در آمد.

تصحیح و یا تکمیل کنید