بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

مستوره شهسواری

درباره

سن: ۱۹
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۴ خرداد ۱۳۵۹
محل: سنندج، استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: جرم ضد انقلاب نا مشخص

ملاحظات

اطلاعات درباره اعدام خانم مستوره شهسواری، ملقب به ته وار(عقاب ماده)، فرزند اسماعیل، از طریق فرم الکترونیکی توسط فردی آشنا با این مورد برای بنیاد برومند ارسال شد. بنابراین اطلاعات، خانم شهسواری در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۰ در سقز متولد شد. وی دانشجوی علوم انسانی، مارکسیست، و فرمانده‌ شورای انقلابی یکی از محله‌های شهر سنندج بود. دراین رابطه ازقول یکی ازهمرزمانش نقل شده است که خانم شهسواری "مبارزی بی‌امان و سازمانگری توانا، دررابطه‌ با شوراهای انقلابی شهرها، اتحادیه‌ دهقانی، راهپیمایی اعتراضی سقز به‌ مریوان، رفیق و همرزم فواد مصطفی سلطانی در تجهیز و کمکرسانی وسایل چاپ به‌ اتحادیه‌ دهقانان مریوان، انقلابی حرفه‌ای که‌ تمام دقایق زندگیش به‌ تلاش در گسترش انقلاب اجتماعی و جنبش رهایی بخش کردستان تعلق داشت." وبسایت های متعددی، از جمله سایت "جمعیت حقوق بشر کرد" و سایت "یاد هاوریان" در مورد اعدام خانم شهسواری نوشتند.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت خانم شهسواری در دست نیست. بنابر اطلاعات مندرج در فرم الکترونیکی، وی در سنندج دستگیر شد.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه خانم شهسواری در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات وارده برخانم شهسواری اطلاعی در دست نیست.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محروم هستند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش اعدام خانم شهسواری نشانی از مدارک ارائه شده علیه وی نیست.

دفاعیات

از دفاعیات خانم شهسواری اطلاعی در دست نیست.

حکم

خانم شهسواری روز ۴ خرداد ۱۳۵۹ در سنندج تیرباران شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید