بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

نسرین نیک سرشت

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

اطلاعات در باره خانم نسرین نیک سرشت را یکی از کسانی که با او همزمان در زندان بود، از طریق فرم الکترونیکی به امید ارسال داشته است. خانم نیک سرشت متاهل بود. همسرش، رحیم صبوری، یکی از پایه‌گذاران چریکهای فدائی (شاخه اشرف دهقانی) بود، که در زمستان ۱۳٦٠ در هنگام دستگیری در درگیری با مامورین کشته شد. خانم نیک سرشت هم از اعضای همین گروه بود.

در سال ۱۳۴۹ چریکهای فدائی خلق، متأثر از انقلاب کوبا و جنبش چریکی آمریکای لاتین، با ایدئولوژی مارکسیسم - لنینیسم و با اعتقاد به مبارزه مسلحانه، از ادغام دو گروه چریکی مخالف رژیم شاه به وجود آمد. این سازمان پس ازپیروزی انقلاب اسلامی به نفی مشی چریکی پرداخت. تعدادی از اعضای سابق سازمان فدائیان خلق که به مبارزه ی چریکی پایبند ماندند، گروه مستقل چریکهای فدائی خلق (شاخه اشرف دهقانی) را تشکیل دادند.

دستگیری و بازداشت

خانم نسرین نیک سرشت در سال ۱۳٦۲ توسط دادستانی اوین دستگیر شد، و دوره بازجویی و بازداشت را در بند ٢٠٩ اوین (شعبه ٦) گذراند. این بند متشکل بود از سلولهای انفرادی، اتاقهای بازجوئی و زیرزمینی که برای شکنجه استفاده می‌شد. خانم نیک سرشت از حق داشتن وکیل، دسترسی به پرونده، و ملاقات با خانواده محروم بود. زندانیان او را در راهروهای بازجوئی در صندلی چرخدار دیده بودند که پاهایش باندپیچی شده بود. یکی از زندانیان تواب که خانم نیک سرشت را در بازجوئی دیده بود، نقل کرده بود که نسرین اسراری را فاش نساخته و از مواضع سیاسی خود علناً دفاع کرده بود. ایستادگی‌اش در بازجوئی و شکنجه و دفاع او از مواضع خود زبانزد بسیاری از زندانیان چپ بود. او به جز مدت کوتاهی، دوران بازداشت رادر سلول انفرادی گذراند.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه خانم نیک سرشت اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

خانم نسرین نیک سرشت در سال ۱۳٦۲ در زندان اوین اعدام شد. از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست.

تصحیح و یا تکمیل کنید