بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

فرزانه صمدی

درباره

سن: ۲۶
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳ تیر ۱۳۶۰
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: مخالفت فعال با جمهوری اسلامی; پندار و/يا گفتار ضدانقلابی; ارتداد

ملاحظات

خبر اعدام خانم فرزانه صمدی فرزند رضا و ٢٢ نفر دیگر، سه شنبه ١٦ تیر ماه ١٣٦٠ روزنامه کیهان و هم چنین در روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسید. متن اطلاعیه در رابطه با اعدام، هویت و اتهامات این افراد از سوی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز در اختیار واحد مرکزی قرار گرفت. خبر اعدام خانم فرزانه صمدی در نشریه "پیکار" شماره ١٢٢، دوشنبه ٢٠ مهر ماه ١٣٦٠، ارگان سازمان "پیکار در راه آزادی طبقه کارگر" نیز آمده است. خانم صمدی یکی از ٤۳٠ نفریست که نامشان در لیست "شهدای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر" در سایت اینترنتی اندیشه پیکار منتشر شده است. همچنین خبر این اعدام در ضمیمه شماره ۲٦۱ نشریه مجاهد، سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱٥ شهریور ۱۳٦٤ نیز به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروههای سیاسی مخالف رژیم بوده اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳٦٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده اند.

خانم صمدی از سال ١٣٥٩ فعالیت خود را با سازمان پیکار آغاز کرد. وی عضوی از "هسته سرخ" هوادار سازمان پیکار در کاشان بود. او معلم بود و در بین دانش آموزان، جوانان و اقشار دیگر نظرات سازمان را تبلیغ می کرد.

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سال ۱۳٥۷ از اعضای مارکسیست ـ لنینیست منشعب از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. نفی مشی چریکی و نفی مشی حزب توده از اصول این تشکیلات بود. سازمان پیکار شوروی را "سوسیال امپریالیست" و چین را منحرف از اصول مارکسیسم - لنینیسم می‌دانست و با تمامی جناحهای رژیم جمهوری اسلامی مخالف بود. این سازمان با پیوستن بخش بزرگی از گروههای دیگر موسوم به "خط سه" به بزرگترین تشکیلات این جریان مبدل گشت. در سال ۱۳٦۰ سازمان پیکار دچار انشعابات درونی شد که همزمان بود با موج سرکوب گروههای مخالف رژیم. ضربات ناشی از این سرکوبها و انشعابات منجر به تلاشی تشکیلات و پراکندگی هواداران آن گردید به طوری که دیگر نتوانست به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

در متن اطلاعیه دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، اتهامات خانم صمدی چنین اعلام گردید: "اقدام علیه جمهوری اسلامی، شرکت در انجام اعمال ضد انقلابی سازمان، دفاع بی دریغ از مواضع کمونیستی ضدخدائی و ضد خلقی سازمان، اغفال افراد خردسال و بی گناه در گرایش آنها به جانبداری از سازمان و ارتداد".

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

به رای دادگاه انقلاب اسلامی کاشان خانم فرزانه صمدی، "مفسدفی الارض محارب با خدا و باغی" شناخته شد و به اعدام محکوم گردید. او روز یکشنبه ١٤ تیر ماه ١٣٦٠ در محوطه زندان اوین در تهران تیرباران شد. به رای دادگاه انقلاب مرکز این فرد "مرتد بوده و دفن وی در گورستان مسلمین حرام می باشد. بدون انجام غسل و کفن در گورستان غیر مسلمین به خاک" سپرده شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید