بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

در مورد حکم اعدام بر علیه بیست و دو بهائی در شیراز

حجت الاسلام قضایی، حاکم شرع
روزنامۀ خبر جنوب
۳ اسفند ۱۳۶۱
مصاحبه

شماره ۷۸۲ صفحه ۵

حجت الاسلام قضایی، حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز

...

 این جرثومه های فساد و فرزندان شیطان و ایادی مزدور بیت العدل اسرائیل تشکیلات و حکومتی هر چند مسخره در برابر حکومت و تشکیلات اسلام بوجود آورده اند

حاکم شرع شیراز در پاسخ به سوال دیگر ما در مورد حکم اعدام ۲۲ تن از افراد تشکیلاتی بهائیت در شیراز اظهار داشت:....ملت ایران بر اساس مکتب قرآن قیام کرد و با اراده الهی اراده کرده است که حکومت خدا را بروی زمین استقرار دهد. لذا نمی تواند بهائیان منحرف و بازیچه شیطان و شیطان نماها و ابر قدرتها و عمال آنها از جمله بیت العدل اسرائیل را تحمل نماید. این مسأله مسلم است که در جمهوری اسلامی ایران برای بهائیت و بهائیان کوچکترین جایی نیست. اینان می گویند ما در هیچکدام از راهپیمائیها علیه طاغوت شرکت نکردیم. شعاری علیه طاغوت ندادیم. در هیچکدام از رأی گیریهای جمهوری اسلامی از اصل تبدیل رژیم منحوس سلطنتی به جمهوری اسلامی تا آخرین آنها که تا بحال صورت گرفته و مجلس خبرگان بود شرکت نکردیم چرا که اینها همه سیاست است و ما از نظر مذهبی دخالت در سیاست را محکوم می کنیم. و ما برای خودمان رأی گیریهای مختلف داریم و تشکیلات بهائیت مستقل است. اینها می گویند ما در تشکیلات خودمان رأی گیری و اجتماعات خاص داریم. ضیافت و کنفرانس داریم.

بنا بر این کاملاً شاهدیم که این جرثومه های فساد و فرزندان شیطان و ایادی مزدور بیت العدل اسرائیل تشکیلات و حکومتی هر چند مسخره در برابر حکومت و تشکیلات اسلام بوجود آورده اند.

خنده آور اینکه می گویند ما تابع حکومتیم و هرآنچه حکومت بگوید ما تابع حکومتیم و هر آنچه حکومت بگوید ما مطیع هستیم. لاکن این محملی است که حرکات جدای از ملت را پرده پوشی کنند. ...

طبق اصل سیزدهم قانون اساسی هر گونه فعالیت برای بهائیان خلاف قانون اساسی است و تشکیل محفل و لجنه و ضیافت و امثال اینها همه جرم است و متخلفین طبق قانون اساسی مجرم محسوب می شوند

بهائیان از نظر مذهبی خودشان را ملزم به پیروی از بیت العدل می دانند و بیت العدل خود را از نظر مذهب بهائیت ملزم به پیروی از حکومت اسرائیل می داند. مع الوصف، بهائیان به صرف بهائیت دستگیر نمی شوند بلکه افراد تشکیلاتی فعال آنها که در راه رابطه مستقیم یا غیر مستقیم با بیت العدل می باشند و هیچگونه ارزشی برای شهدای بخون خفته ایران اسلامی و دولت و ملت ایران قائل نیستند واز مصادیق بارز "اشعه کفر" و کفار حربی تشکیلاتی می باشند، دستگیر می گردند. زیرا اگر بنا بود صرف بهائی بودن کسی دستگیر شود، الان همه بهائیان شیراز دستگیر می شدند در حالیکه اینطور نیست. انگشت شماری بخاطر جرائم مذکور دستگیر شده اند که طبق جرائم خود کیفر می شوند.

رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز گفت: در اینجا به بهائیان اعلام می شود که اگر خود را پیرو حکومت جمهوری اسلامی و قانون اساسی می دانند، طبق اصل سیزدهم قانون اساسی هر گونه فعالیت برای بهائیان خلاف قانون اساسی است و تشکیل محفل و لجنه و ضیافت و امثال اینها همه جرم است و متخلفین طبق قانون اساسی مجرم محسوب می شوند. ....من از این فرصت استفاده می کنم و به همه بهائیان منصف و اهل فکر تذکر می دهم که بدامن اسلام عزیز بیایند و ...تا دیر نشده از بهائیت که عقلاً و منطقاً محکوم است تبری جویند و الا روزی نه چندان دور خواهد رسید که ملت اسلام با بهائیان مانند منافقین که لباس دیگر ولی خطرناکتر بتن نموده و محملهای دینی شیطانی دارند بتکلیف شرعی خود عمل خواهد نمود و بهائیان بدانند که ...امت حزب الله در ریشه کنی آنان عاجز نخواهد بود.

...

این افراد که محکوم به اعدام شده اند از اعضای فعال بهائیت بودند که از شر آنها افراد ساده لوح امان نداشتند

وی در مورد حکم اعدام حدود ۲۵ نفر ار اعضای تشکیلاتی بهائیت گفت: این افراد که محکوم به اعدام شده اند از اعضای فعال بهائیت بودند که از شر آنها افراد ساده لوح امان نداشتند و وابستگی شان به شیاطین داخل و خارج محرز و عنادشان نسبت به اسلام و مسلمین در حد زیادی آشکار بود.