بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر

تفسیر کلی شماره ۲۷ در مورد حق تشکیل تجمع مسالمت آمیز

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد
۶ مرداد ۱۳۹۹
قوانین بین الملل

متن این تفسیر به زبان فارسی در دسترس نیست.