بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمد پورصالحی

درباره

سن: ۳۵
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱
محل: خرمشهر، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل

ملاحظات

خبر اعدام آقای محمد پورصالحی، در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۰ در روزنامه جمهوری اسلامی انتشار یافت.

دستگیری و بازداشت

از جزئیات دستگیری و بازداشت آقای پورصالحی اطلاعی در دست نیست. 

دادگاه

حکم آقای پورصالحی از سوی قاضی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی اهواز صادر شده است. اطلاعی درباره جلسه یا جلسات وی دادگاه در دست نیست.

اتهامات

در گزارش روزنامه اتهام آقای محمد پورصالحی "قتل عمد" عنوان شد. او در سال ۱۳۷۱ در یک دعوا یک نفر را به قتل رساند.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.  

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای پورصالحی نیست.

دفاعیات

از دفاعیات آقای پورصالحی اطلاعی در دست نیست.  

حکم

به حکم شعبه ۱۲ دادگاه عمومی اهواز و با تایید دیوان عالی کشور و تنفیذ حکم توسط ریاست قوه قضائیه، آقای محمد پورصالحی به اعدام محکوم شد. نامبرده در منطقه حفار غربی کوی پلیس خرمشهر در ملاءعام به دار آویخته شد. مادر مقتول طناب دار را بر گردن آقای پورصالحی انداخت. از تاریخ دقیق این اعدام اطلاعی در دست نیست.

تصحیح و یا تکمیل کنید