بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

بهزاد مینکی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱
محل: ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

خبر اعدام آقای بهزاد مینکی معروف به بهزادک در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۲ در روزنامه کیهان انتشار یافت که از سایت آرشیو روزنامه‌های فارسی زبان برگرفته شده است.

دستگیری و بازداشت

از جزئیات دستگیری و بازداشت آقای مینکی اطلاعی در دست نیست. 

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه آقای مینکی در دست نیست. 

اتهامات

اطلاعی در باره اتهامات آقای بهزاد مینکی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای مینکی نیست.

دفاعیات

از دفاعیات آقای مینکی اطلاعی در دست نیست.  

حکم

بنابر گزارش روزنامه کیهان آقا بهزاد مینکی در سال ۲۰۰۲ اعدام شد. از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست.

تصحیح و یا تکمیل کنید