بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

بوشهر نیکنام

درباره

سن: ۲۵
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۵ دی ۱۳۵۹
محل: شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: تجاوز

ملاحظات

اطلاعات درباره اعداک آقای بوشهر نیکنام از گزارش روزنامه انقلاب اسلامی به تاریخ ١۵‌ دی ١٣۵٩ اتخاذ شده است.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست، جز این که متهم در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز محاکمه شد.

اتهامات

آقای نیکنام متهم به "تجاوز مکرر به عنف" بود.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست. سازمانهای بین المللی حقوق بشراشاره به گزارشهایی می‌کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی مخالفین سیاسی خود را به اتهام ارتکاب جرائم عمومی از قبیل جرائم جنسی، قاچاق مواد مخدر و غیره محکوم و همراه با محکومین غیر سیاسی دیگر اعدام می‌نمایند. شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست. در گزارش روزنامه آمده است: "نامبرده چندی قبل به همین جرم در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز محاکمه و به زندان محکوم شده بود ولی دادگاه به لحاظ اظهار ندامت و جوانی مجرم وی را از زندان آزاد کرده بود."

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز آقای بوشهر نیکنام را به مرگ محکوم کرد. وی عصر روز ١۴ دی ١٣۵٩ تیرباران شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید