بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمدعلی سیرودی

درباره

سن: ۵۳
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: اسفند ۱۳۶۷ — فروردین ۱۳۶۸
محل: درگز، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل

ملاحظات

خبراعدام آقای محمد علی سیرودی و یک نفر دیگر در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ٦ فروردین ١٣٦٨ منتشر شد.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

اتهامات عنوان شده علیه آقای محمد علی سیرودی "قتل سه نفر از اعضای یک خانواده" بوده است. به نوشته روزنامه، متهمان که ساکن درگز (استان خراسان رضوی) بودند با مقتولین نسبت سببی داشتند و در روستای حضرت سلطان از توابع بخش نوخندان درگز، به انگیزه دسترسی به اموالشان، آ نها را به قتل رساندند.

در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست. سازمانهای بین المللی حقوق بشراشاره به گزارشهایی می‌کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی به مخالفین سیاسی خود اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی نسبت داده وآنان را همراه با محکومین غیرسیاسی دیگر اعدام می‌نمایند. هر سال، صدها نفر در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به اتهام ارتکاب جرائم عمومی محکوم می‌شوند. شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

ازجزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. بر اساس گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، آقای محمد علی سیرودی در استادیوم تختی در گز، در ملاعام به دار آویخته شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید