بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمدرضا پورموسی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۰ آذر ۱۳۶۱
محل: ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص
اتهامات: پندار و/يا گفتار ضدانقلابی; عضویت در گروه چریکی مخالف نظام

ملاحظات

خبر اعدام سرهنگ محمد رضا پورموسی و ۵ نفر دیگر در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۶۱ منتشر شده است. سرهنگ پورموسی از اعضاء گروه نیما بود که پس از انقلاب اسلامی به وسیله چندی از افسران ارتش تشکیل شده بود. دادستان انقلاب ارتش در متن کیفر خواستی که در دادگاه قرائت شد اشاره می کند به اینکه گروه نیما که اعضائش افکار ناسیونالیستی (همچنین تماس و همکاری با برخی از اعضاء جبهه ملی) داشتند، در صدد سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بوده. در اتهامات دادگاه علیه برخی از این افسران اشاره به وجود شاخه نظامی و شاخه سیاسی گروه نیما شده. در مورد گروه نیما اطلاع دیگری در دست نیست به غیر از اشاره ای به این گروه در مقاله نورالدین کیانوری ( ۹ اردیبهشت ۱۳۷۸، وبسایت راه توده ) که در آن رهبر حزب توده یادآوری می کند که گروه نیما توسط سازمان نظامی آن حزب، که با مقامات جمهوری اسلامی همکاری می کرد، کشف و "خنثی" شد.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

در این گزارش، اتهام سرهنگ پورموسی عضویت در گروه نیما عنوان شده است. ضمناً در کیفرخواست آمده است که وی عقاید ناسیونالیستی داشته است.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

به حکم دادگاه انقلاب ارتش جمهوری اسلامی ایران و با تأیید دادگاه عالی سرهنگ پورموسی اعدام شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید