بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

سروش کتیبه

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۵ مرداد ۱۳۷۰
محل: سورن، فرانسه
نحوه کشته‌شدن: قتل با سلاح سرد
اتهامات: اتهام نامعلوم