بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ناشناس

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۳۱ شهریور ۱۳۸۳
محل: زندان مرکزی، قزوین، استان قزوین، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل

ملاحظات

خبر اعدام یک شخص ناشناس، در روزنامه ایران و شبکه اطلاع‌رسانی استان قزوین(١ مهر ١٣٨٣) و هم چنین در روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه کیهان (٢ مهر ١٣٨٣) انتشار شد. پرونده وی به کشتن همسر و دو دخترش در ٢۴ خرداد ١٣٧٩ ارتباط دارد.

دستگیری و بازداشت

این شخص ناشناس با کشف جسد یک زن و دو دختر ٨ و ١٢ ساله در حوالی خرداد ماه سال ١٣٧٩ دستگیر شد (روزنامه کیهان) و بیش از سه سال در بازداشت بود. اما در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت ویاطلاعی در دست نیست.

دادگاه

 شعبه چهارم دادگاه عمومی تاکستان این شخص ناشناس را محاکمه کرد. اما درباره جلسه یا جلسات دادگاه اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

اتهامات این شخص ناشناس «قتل همسر و دو دخترش» اعلام شد. بر اساس اطلاعات موجود، او در شب حادثه پس از مشاجره با همسرش، با ضربه شیشه نوشابه به سر همسرش او را به قتل رساند و دختران خود را نیز زیر پل تاکستان با ضربات سنگ به قتل رساند و اجساد را در همان محل رها کرد.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

مدارک علیه این شخص ناشناس «اعترافات متهم، صورت جلسه کشف اجساد، گواهی پزشکی قانونی، شکایت والدین مقتول و معاینه کمسیون روان پزشکی و سالم بودن متهم از لحاظ روانی» اعلام شد. (روزنامه ایران)

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

این شخص ناشناس به رای صادره اعتراض کرد و پرونده وی به دیوانعالی کشور ارسال شد. اما از دفاعیات ویاطلاعی در دست نیست.

حکم

شعبه چهارم دادگاه عمومی تاکستان، این شخص را بر اساس مواد* ٢٠٨ و ٢٢٠ قانون مجازات اسلامی به جرم قتل دو دخترش به تحمل سه سال حبس تعزیری و به جرم کشتن همسرش به استناد مواد** ٢٠۵، ٢٢۶ ، ٢٣٢ و ٢٣٣‌قانون به اعدام محکوم کرد. این حکم توسط شعبه ٣٧ دیوان عالی کشور تائید شد و او در روز ٣١ شهریور ماه ١٣٨٣ در زندان مرکزی قزوین به دار آویخته شد.

-----------------------------------

*  ماده ۲۰۸- هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وي موجب اخلال درنظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از3تا10 سال خواهد بود.

ماده ۲۲۰- پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شودو به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد. 

** ماده ۲۲۵ - هرگاه كسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد قصاص نمي شود فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محكوم خواهد شد.

ماده ۲۲۶- قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعا" مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند

ماده ۲۳۲- با اقرار به قتل عمد گرچه يك مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت مي شود. 

ماده ۲۳۳- اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده داراي اوصاف زير باشد- ۱- عقل 2 - بلوغ 3 - اختيار ۴ - قصد.

بنابراين اقرار ديوانه ومست و كودك و محجور و اشخاصي كه قصد ندارند مانند ساهي وهازل و نائم و بيهوش نافذ نيست .

تصحیح و یا تکمیل کنید