بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

غلامرضا

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۱ مرداد ۱۳۸۳
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل

ملاحظات

خبر اعدام آقای غلامرضا (اسم فامیل او قید نشده است)، در روزنامه‌های اطلاعات، ایران و شرق انتشار یافت (٢٢ مرداد ١٣٨٣). پرونده او به قتل یک نفر در اول خرداد ماه سال ١٣٨١ ارتباط دارد.   

دستگیری و بازداشت

آقای غلامرضا توسط ماموران کلانتری ١٠٨ خیابان نواب در اوایل خرداد ماه ١٣٨١ دستگیر شد و به دادگاه جنایی تهران انتقال یافت. او به مدت سه سال در زندان بود. اما اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت وی در دست نیست. (روزنامه ایران)

دادگاه

شعبه ١١۵٧ دادگاه جنایی تهران محاکمه آقای غلامرضا را به عهده داشت. دادگاه او در چند جلسه برگزار شد. اما درباره جلسه یا جلسات دادگاه وی اطلاعی در دست نیست. (روزنامه ایران)

اتهامات

اتهام آقای غلامرضا «قتل» عنوان شد. او در یک درگیری خانوادگی پدر همسرش را با ضربات چاقو مجروع کرد که بر اثر جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد. (روزنامه‌های اطلاعات و ایران)

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

مدارک علیه آقای غلامرضا «اعترافات او» و «معاینه پزشکی قانونی و سالم دانستن او از لحاظ روانی» عنوان شد. (روزنامه ایران)

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

آقای غلامرضا در بارجوئی خود گفت، در روز دعوا، برادر و پدر همسرش به خانه او رفتند و قصد بردن همسرش را داشتند. اما او چون با قصد طلاق همسرش مخالف بود، مقاومت کرد و آنها او را کتک زدند. او نیز عصبانی شد و با چاقو به آنها حمله کرد و در ادامه گفت که دارای جنون ادواری است (روزنامه شرق). با اعتراض آقای غلامرضا به رای دادگاه، پرونده‌اش به شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور ارجاع شد. 

حکم

شعبه ١١۵٧ دادگاه جنایی تهران آقای غلامرضا را به اعدام محکوم کرد. این حکم به تائید شعبه ٢۷ دیوان عالی کشور رسید و او در روز چهارشنبه ٢١ مرداد ماه ١٣٨٣ با حضور خانواده مقتول در زندان اوین به دار آویخته شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید