بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، ۱۹ دسامبر ۲۰۰۱

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
۷ اسفند ۱۳۸۰
قطعنامه

در این قطعنامه به جمهوری اسلامی توصیه شده است که حقوق زنان را به رسمیت بشناسد، موانع آزادی بیان را از میان بردارد، به تعهدات خود بر اساس میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر که ایران از جمله امضا کنندگان آن‌هاست عمل کند، از اعدام جوانان زیر ۱۸ سال خودداری کند، به تبعیض‌های دینی و قومی نسبت به اقلیت‌ها پایان دهد، با انجام اصلاحات در نظام قضایی و قانونی کشور از هرگونه شکنجه، قطع اعضای بدن و شلاق در ملا عام خودداری کند، به گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه بازدید از ایران دهد و به درخواست گروه کار سازمان ملل در مورد ناپدیدی‌های اجباری برای بازدید از کشور پاسخ مثبت دهد.

این قطعنامه به زبان انگلیسی است. نگاه کنید به کتابخانه به زبان انگلیسی.