بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

مصاحبه رویا برومند با ایران اینترنشنال در مورد دادگاه حمید نوری و تلاش برای دادخواهی

ایران اینترنشنال
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
ویدئیو