بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

مصاحبه رویا برومند با ایران اینترنشنال درمورد خشونت برون‌مرزی حکومت ایران

ایران اینترنشنال
۶ مرداد ۱۴۰۰
ویدئیو